Jump menu

«Шелл» в Україні

«Шелл» в Україні

Обрати іншу країну

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Новини

Результати моніторингу екологічних показників бурового майданчика «Шелл»

Результати моніторингу підтвердили відсутність впливу бурового майданчика «Шелл» в Харківській області на навколишнє середовище

Компанія «Шелл» завершила проведення моніторингу екологічних показників бурового майданчика свердловини «Біляївська-400» в Харківській області на етапі буріння. Всі досліджені параметри відповідають Державним санітарним правилам і нормам України.

Компанія провела моніторинг основних показників стану навколишнього середовища: якості повітря, водних ресурсів, стану грунту та рівня шуму і вібрації. Заміри і відбір проб проводили фахівці Харківського обласного лабораторного центру Державної санітарно-епідеміологічної служби України і сертифікована лабораторія Харківського «Українського науково-дослідного інституту з розробки та впровадження комунальних програм і проектів».

Компанія «Шелл» контролює стан навколишнього середовища в зоні впливу робіт з будівництва свердловини, керуючись як законами України у цій сфері, так і міжнародними стандартами. План моніторингу узгоджений і контролюється Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища та Державною санітарно-епідеміологічною службою.

Якість атмосферного повітря контролюється планово на буровому майданчику, на межі санітарно-захисної зони та в зоні найближчої житлової забудови. Перевірки планується проводити два рази на рік, а також додатково, якщо цього вимагає технологічний процес.

Моніторинг водних ресурсів компанія «Шелл» та контролюючі організації проводять за кількома показниками. Щоквартально лабораторія робить хімічний, санітарно-мікробіологічний і вірусологічний аналіз проб води в артезіанських свердловинах на буровому майданчику. Облік кількості використовуваної води і перевірка водомірних лічильників на майданчику ведеться постійно.

Ці дані відповідальні співробітники заносять в журнал, його ведення перевіряють раз на місяць. Додатково, фахівці державної лабораторії проводять контроль якості води в приватних криницях та відкритих водоймах села Веселе. Нагадаємо, що ще до початку буріння за ініціативи компанії «Шелл» експерти обласної СЕС, а також екологічної консалтингової компанії AECOM (Великобританія) провели моніторинг питної води в криницях місцевих жителів. Тому зараз є можливість контролювати стабільність показників, порівнюючи ці дані.

Лабораторія проводить аналіз грунту на вміст нафтопродуктів, хлоридів, сульфатів, солей важких металів. Забір проб для аналізу роблять на межі санітарно-захисної зони та в зоні найближчої житлової забудови.

Щотижня інженер з охорони праці «Шелл» перевіряє місця зберігання відходів на майданчику, контролює роздільний збір й утилізацію. Буровий шлам і відпрацьований буровий розчин перевіряє сертифікована лабораторія «Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Академіка Л.І.Медведя МОЗ України». Її фахівці роблять санітарно-гігієнічний висновок про клас небезпеки цих відходів перед утилізацією.

Інструментальні виміри рівня шуму й вібрації проводяться два рази на рік, це роблять фахівці Харківського обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України.

Наступна стадія моніторингу запланована на етапі проведення інтенсифікації свердловини.

Інструменти