Jump menu

«Шелл» в Україні

«Шелл» в Україні

Обрати іншу країну

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Новини

«Шелл» підписала Меморандум про соціальні інвестиції по Юзівському проекту

18 та 19 грудня 2013 року «Шелл» і адміністрації Харківської та Донецької областей підписали Меморандум про $2 мільйони соціальних інвестицій в рамках Юзівського проекту на 2014 рік.

У Меморандумі визначено підхід до розподілу соціальних інвестицій між регіонами і сферами діяльності на 2014 рік.

Відповідно до УРП, на соціальні інвестиції в рамках Юзівського проекту в 2014 році буде виділено $2 мільйони. Інвестори профінансують соціальні проекти обласного значення в Харківській і Донецькій областях на суму по 500 тисяч доларів. І ще 1 мільйон доларів буде виділено на проекти районного та/або сільського значення в тих місцях, де інвестор буде вести геологорозвідувальні роботи.

На момент підписання Меморандуму на 2014 рік інвестор розглядає можливість проведення таких робіт в Олександрівському, Артемівському та Костянтинівському районах Донецької області.

Соціальні інвестиції будуть зосереджені в таких сферах:

1) доступ до чистої питної води, водопостачання і очищення/утилізація води в селах та містах Юзівської ділянки;

2) захист навколишнього середовища;

3) охорона здоров'я, особливо надання невідкладної медичної допомоги;

4) освіта (включно із підтримкою інфраструктури освітньої галузі);

5) розвиток підприємництва (для місцевих громад);

6) безпека (особливо, безпека дорожнього руху);

7) підтримка соціально-культурних заходів.

Проекти соціальних інвестицій будуть визначені з урахуванням думки консультаційного комітету, до якого увійдуть представники «Шелл», ТОВ «Надра Юзівська», державних органів різних рівнів, місцевих громад та громадських організацій.

Під час відбору об'єктів соціальних інвестицій на 2014 рік перевага надаватиметься проектам поліпшення добробуту громад саме тих сільських рад, на території яких буде розпочато геологічне вивчення надр згідно УРП.

Грехем Тайлі, віце-президент «Шелл» із розвідки та видобутку по Україні: «Ми як інвестор не тільки суворо дотримуємося вимог чинного законодавства України при веденні своєї діяльності в рамках УРП в Харківській і Донецькій областях. «Шелл» прагне бути хорошим сусідом місцевим громадам у всіх країнах, де ми працюємо.

Той самий принцип добросусідства ми сповідуємо і в Україні, взявши на себе зобов'язання щорічно направляти соціальні інвестиції на поліпшення добробуту тих населених пунктів, поряд з якими будуть діяти наші об'єкти. Ми також маємо хороший світовий досвід із залучення місцевих громад у спільну реалізацію різних проектів у сфері охорони навколишнього середовища і здоров'я, освіти та покращення інфраструктури населених пунктів. Запрошуємо всіх мешканців, представників влади та підприємств Харківської та Донецької областей до співпраці».

Інструменти