Jump menu

«Шелл» в Україні

«Шелл» в Україні

Обрати іншу країну

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Новини

Оголошено конкурс для університетів, НДІ та неурядових організацій

«Шелл» та Британська Рада в Україні запрошують університети, науково-дослідницькі інститути, неурядові та громадські організації до участі у конкурсі

Конкурс має на меті сприяння розвідці і видобутку газу нетрадиційних джерел в Україні.

Конкурс, що є частиною програми «Український інститут газу нетрадиційних джерел», покликаний сприяти обміну досвідом між українськими та іноземними партнерами у сфері видобутку нетрадиційних вуглеводнів, підвищити рівень знань, вмінь і кваліфікації спеціалістів у цій сфері, здійснювати пошук інноваційних рішень для відповідальної розробки газу нетрадиційних джерел в Україні, а також підвищити обізнаність громадськості з питань відповідальної розробки вуглеводнів.

Проектні пропозиції заявників повинні охоплювати одну з наступних тем:

• Природний газ як джерело енергії в Україні;

• Кращі світові практики захисту навколишнього середовища під час реалізації проектів з розвідки та видобутку нетрадиційних вуглеводнів;

• Соціально-економічні переваги від реалізації проектів з розвідки та видобутку нетрадиційних вуглеводнів для місцевих громад, району та регіону.

«Український інститут газу нетрадиційний джерел» – це проект, що реалізується компанією «Шелл» в рамках виконання угоди про розподіл вуглеводнів, що видобуватимуться в межах ділянки Юзівська. Частиною проекту є вивчення нетехнічних аспектів пошуку та видобутку газу нетрадиційних джерел.

Даний нетехнічний компонент має на меті підвищення рівня знань у сфері розвідки й видобутку вуглеводнів та вивчення економічних, екологічних та соціальних аспектів впливу таких проектів на розвиток країни в цілому та громад на регіональному та місцевому рівнях.

Британська Рада в Україні у свою чергу заохочує створення бази для плідної співпраці в енергетичній сфері між Україною та Великою Британією у рамках програми «Інтернаціоналізація Вищої Освіти».

Переможці конкурсу отримують гранти на суму від 10000 до 50000 доларів США. Кінцевий термін подання проектних пропозицій – 14 травня 2014 р.

Інструменти