Jump menu

«Шелл» в Україні

«Шелл» в Україні

Обрати іншу країну

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Новини

«Шелл» взяла участь в Українському енергетичному форумі

24 червня 2014 року Грехем Тайлі, голова компаній «Шелл» в Україні, в рамках Українського енергетичного форуму в Києві виступив з доповіддю на сесії «Пріоритети Уряду та Національна енергетична стратегія».

«Збільшення вітчизняного видобування газу стало одним із пріоритетів українського уряду. Безпечне досягнення цієї мети вимагає коштів, технологій та вмінь українських та міжнародних енергетичних компаній, а також чітких правил гри та законодавчого регулювання, які б відповідали потребам інвесторів і суспільства», - сказав Грехем Тайлі. 

Під час своєї доповіді голова компаній «Шелл» в Україні наголосив на важливому значенні газової промисловості для економіки країни, зокрема для збільшення робочих місць та доходів державного бюджету. Він також зазначив, що робота уряду України у напрямку систематизації, уніфікації та оновлення чинних законодавчих рамок у видобувній галузі сприятиме створенню прозорішого й зрозумілішого законодавчого поля, що дозволить інвесторам зосередитися на досягненні результатів, а не на процесі.

«Заохочуючи конкуренцію в галузі пошуку, розвідки та видобування вуглеводнів, створюючи відповідні засоби законодавчого регулювання, залучаючи висококваліфікованих фахівців, Україна досягне якнайменш однієї зі своїх пріоритетних цілей у енергетичному секторі – збільшить обсяги пошуку, розвідки та видобування вуглеводнів», - підкреслив Грехем Тайлі.

Серед інших представників від компанії «Шелл» у форумі взяли участь Олексій Татаренко, заступник голови компаній «Шелл» в Україні/керівник департаменту зі зв’язків з державними органами влади, і Марк Макрорі – радник із зв'язків з громадськістю та урядом в Індії, Росії та Каспійському регіоні, які виступили на сесіях «Панельні дебати – Дорожня карта енергетичної безпеки України» та «Нетрадиційний газ – чи стане Україна одним з європейських піонерів і лідерів?» відповідно.

Інструменти