Jump menu

«Шелл» в Україні

«Шелл» в Україні

Обрати іншу країну

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Новини

Проекти-переможці інституту газу нетрадиційних джерел

«Шелл» і Британська Рада визначили переможців конкурсу проектів в рамках Українського інституту газу нетрадиційних джерел
Український інститут газу нетрадиційних джерел

Компанія «Шелл» спільно з Британською Радою в Україні обрали переможців конкурсу проектів серед українських ВНЗ, наукових і громадських організацій у рамках програми «Український інститут газу нетрадиційних джерел».

Мета проекту - сприяти обміну досвідом між українськими та іноземними партнерами у сфері видобутку нетрадиційних вуглеводнів, підвищити рівень знань, вмінь і кваліфікації фахівців у цій сфері, здійснювати пошук інноваційних рішень для відповідальної розробки газу нетрадиційних джерел в Україні, а також підвищити обізнаність громадськості з питань відповідальної розробки вуглеводнів.

Переможцями конкурсу проектів в рамках Українського інституту газу нетрадиційних джерел стали:

Молодіжна громадська організація «Інститут сталого розвитку» (Харків). Проект «Видобувні компанії - партнери для стабільного розвитку громад». Завдання проекту - показати територіальним громадам можливості і переваги для свого розвитку від співпраці з видобувними компаніями.

Аналітичний центр «Діксі Груп» (Київ). Проект«Посилення громадської підтримки розробки нетрадиційного газу як складової економічних реформ», якийпередбачає створення міжнародної групи експертів для дослідження соціально-економічних результатів розвідки і видобутку нетрадиційного газу в Харківській області.

Науковий парк «Радіоелектроніка та інформатика» (Харків). Проект «Створення геоінформаційної системи моніторингу впливу розвідки і видобутку вуглеводнів на соціально-економічний розвиток місцевих громад Харківської області». Мета проекту - створення і розміщення в мережі Інтернет геоінформаційної системи моніторингу впливу розвідки і видобутку вуглеводнів в Харківській області. Система відображатиме: де проводиться розвідка і видобуток газу, аналітичну інформацію про стан екології, ринку праці, обсяги надходження до бюджету та інші дані по області.

Науково-технічний центр «Психея» (Київ). Проект «Забезпечення здатності представників органів місцевого самоврядування та місцевих громад реалізовувати соціально-економічні переваги проектів з розвідки і видобутку нетрадиційних вуглеводнів в Україні», який має на меті надати представникам органів місцевого самоврядування інформацію про те, які права, можливості і вигоди є у громади від видобутку газу, і як громада може реалізувати ці соціально-економічні переваги.

Донецький національний технічний університет (Донецьк). Проект «Створення інформаційної бази щодо оцінки екологічних ризиків при підземному, відкритому і свердловинному способах видобутку енергоносіїв». Метою проекту є створення банку даних впливу на біосферу різних підприємств Донецької області з видобутку і виробництва енергоносіїв і проведення порівняльний аналіз впливу виробництва різних видів енергоносіїв (вугілля, газ) на екологічну ситуацію Донбасу.

Громадська організація «Нова енергія» (Харків). Проект «Природний газ - шлях до стабільного економічного розвитку». Мета проекту - проінформувати населення про прості способи економії енергії і підвищити рівень енергоефективності домогосподарств у регіонах.

ТОВ «КТ-Енергія» (Київ). Проект «Вдосконалення дозвільних процедур та процесу інформування громадськості при розвідці і видобутку нетрадиційних вуглеводнів з урахуванням кращих світових практик». Фахівці підприємства проаналізують існуючі дозвільні процедури, виявлять дублюючі функції і слабкі місця в дозвільному процесі для створення ефективної системи регулювання галузі в Україні на прикладі Канади, Великобританії та Польщі.

Громадська організація «Нова енергія» (Харків). Проект «Розробка та поширення науково обґрунтованих рекомендацій з організації басейнового принципу управління водними ресурсами поверхневих джерел питного водопостачання Харківської області».

Науково-технічний концерн «Інститут проблем машинобудування» НАН України(Харків). Проект «Створення концепції переробки та маловідходної утилізації технологічних рідин, які використовуються в процесах видобутку нетрадиційних вуглеводнів».

КМГО «Фонд розвитку громади» (Краматорськ). Проект «Екологічний моніторинг стану поверхневих водних об’єктів Харківської та Донецької областей на основі гідробіологічних досліджень та біоіндикації»

ТОВ «Петроплай Рісерч і Консалтинг» (Київ). Проект «Використання водних ресурсів Харківської та Донецької областей в контексті розвитку нафтогазової промисловості України. Оптимізація водовикористання при бурінні свердловин та виконанні гідророзривів пласта та мінімізація ризиків впливу на навколишнє середовище».

Студія медіа-проектів «Вартові демократії» (Київ). Проект «Газова революція.Усвідомлений вибір».

ТОВ «КТ-Енергія» (Київ). Проект Удосконалення регуляторних практик та дозвільних процедур для потреб нафтогазової промисловості України на прикладі Харківської області».

Інструменти