Jump menu

«Шелл» в Україні

«Шелл» в Україні

Обрати іншу країну

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Новини

Партнерство «Шелл» з українськими університетами триває

«Шелл» надала Київському національному університету ім. Т. Г. Шевченка спеціалізовані поляризаційні мікроскопи для навчання майбутніх геологів

ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка отримав від компанії «Шелл» в Україні спеціалізовані сучасні поляризаційні мікроскопи, що використовуватимуться для навчання студентів та аспірантів кафедри геології нафти і газу.

Мікроскопи призначаються для визначення мінерального складу гірських порід (особливостей будови, якісного та кількісного мінерального складу, процесів мінералоутворення і т.д.). Такі дослідження є невід’ємною частиною аналізів керну (зрізу породи), що дає розуміння щодо властивостей гірських порід. Таким чином, студенти, аспіранти та викладачі університету зможуть з’ясовувати ступінь схожості породи з нетрадиційними колекторами (сланцегазових товщ, ущільнених пісковиків та ін.) відомих родовищ нафти і газу, а також провести відповідну типізацію.

Співпраця «Шелл» та Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувається в рамках виконання нетехнічних зобов’язань Угоди про розподіл продукції та включає ряд спільних проектів: постачання обладнання, розробка та підтримка навчальної програми нової геологічної дисципліни, створення навчального посібника, проведення науково-практичної конференції.

Інструменти