Jump menu

«Шелл» в Україні

«Шелл» в Україні

Обрати іншу країну

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

В Україні «Шелл» зобов'язалася надавати перевагу товарам, роботам і послугам українського походження. Водночас, вони повинні бути запропоновані на рівних чи кращих умовах за ціною, термінами виконання, якістю, умовами поставок та іншими критеріями, ніж іноземні, і відповідати міжнародним стандартам.

Департамент договорів та закупок «Шелл» в Україні на постійній основі здійснює моніторинг ринку та пошук потенційних місцевих підрядників. Згідно наших Загальних Принципів Діяльності ми намагаємося співпрацювати з компаніями, що вносять вклад у сталий розвиток та працюють у економічно, екологічно та соціально відповідальний спосіб.

Вимоги до підрядників

Компанії, що прагнуть надавати свої послуги або продукцію для «Шелл» в Україні, мають відповідати ряду вимог у наступних сферах:

·         Чесне ведення справ

·         Охорона праці та навколишнього середовища

·         Соціальна відповідальність

·         Трудові права і права людини

Внутрішня політика компанії «Шелл» вимагає проведення комплексної оцінки потенційних партнерів. Потенційні підрядники мають надати всі необхідні статутні та інші документи для здійснення такої оцінки. Детальніше про Загальні Принципи Діяльності та Кодекс Ділової Етики

«Шелл» має чіткі стандарти з охорони праці та охорони навколишнього середовища. Вони охоплюють такі теми, як особиста безпека, безпека дорожнього руху та безпека праці. Всі підрядники «Шелл» мають дотримуватись стандартів «Шелл» у сфері охорони праці та охорони навколишнього середовища. Детальніше про 12 Життєво Важливих Правил та «Мету-Нуль»

 

Чесне ведення справ

Підрядники та постачальники повинні дотримуватися всіх чинних законів і норм.

Підрядники та постачальники не повинні допускати, дозволяти або вести діяльність, пов'язану з хабарництвом, корупцією чи неетичними діями.

Підрядники та постачальники мають підтримувати чесну конкуренцію і уникати конфліктів інтересів.

Охорона праці та навколишнього середовища

Підрядники та постачальники мають використовувати системний підхід до питань управління охороною праці та навколишнього середовища, спрямований на дотримання вимог усіх чинних законів і норм, а також на постійне вдосконалення виробничих результатів.

Підрядники та постачальники мають:

- охороняти навколишнє середовище у відповідності з усіма природоохоронними законами і нормами;

- ефективно використовувати енергію та природні ресурси;

- постійно шукати шляхи зниження обсягів відходів та викидів при проведенні своєї діяльності, виробництві продуктів та наданні послуг.

Соціальна відповідальність

Підрядники та постачальники повинні поважати своїх сусідів і робити внесок у розвиток суспільства, в якому вони працюють.

Трудові права і права людини

Підрядники та постачальники повинні вести свою діяльність таким чином, щоб забезпечити повагу до прав людини, викладених у Загальній декларації прав людини ООН та основних конвенціях Міжнародної організації праці, а саме підрядники та постачальники:

- не повинні використовувати дитячу працю;

- не повинні використовувати примусову працю або працю ув'язнених;

- повинні дотримуватися чинних законів і норм, що стосуються свободи об'єднань та переговорів про укладання колективного договору;

- не повинні допускати дискримінацію або переслідування, а також мають забезпечувати захищене і безпечне для здоров'я робоче місце;

- повинні надавати оплату праці та виплати, що відповідають або перевищують вимоги національного законодавства, а також повинні дотримуватися всіх вимог чинного законодавства і норм щодо робочого часу.

Як почати взаємодію з «Шелл»?

Якщо Ви зацікавлені у співпраці з «Шелл» в Україні та відповідаєте вимогам до підрядників,  надішліть базові дані про Вашу компанію:

1.       Назва та загальна інформація про підприємство

2.       Детальний опис сфери діяльності

3.       Наявність вільних технічних ресурсів (обладнання, транспортних засобів) та персоналу

Інформацію надсилайте на електронну адресу cooperation@shell.com.

Ви отримаєте повідомлення про отримання Вашого запиту.

Представник «Шелл» зв’яжеться з Вами у випадку, якщо послуги Вашого підприємства актуальні для діяльності компанії на цей час, та поінформує про наступні кроки до потенційної співпраці.