Jump menu

«Шелл» в Україні

«Шелл» в Україні

Обрати іншу країну

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Пайндейл у штаті Вайомінг, США

На родовищі Пайндейл у штаті Вайомінг ми вжили ряд заходів для зниження рівня викидів при виконанні наших робіт. Компанія «Шелл» однією з перших почала використовувати каталізатори, що застосовуються для дизельних двигунів транспортних засобів і електрогенераторів, для ефективної роботи бурового верстату під час суворих зим у штаті Вайомінг. Каталізатори зменшують шкідливі викиди бурового верстату більш ніж на 90 відсотків.

•    Ми складаємо плани для кожної ділянки, де проводимо розробку або видобування вуглеводнів, знижуючи рівень викидів наскільки це практично доцільно.

•    У всьому світі ми вимірюємо, каталогізуємо та звітуємо про викиди, відповідно до законодавства.

•    Ми проводимо моніторинг видобувних об’єктів на рівень неорганізованих викидів вуглеводнів. Ми застосовуємо опресування, візуальне спостереження, інфрачервону дефектоскопію або інші новітні технології.

•    Ми не використовуємо або зменшуємо продування свердловин. Якщо це необхідно згідно з вимогами законодавства, ми зменшуємо або припиняємо викиди органічних сполук за допомогою відповідного обладнання, наскільки це можливо.

•    Ми зменшуємо викиди органічних сполук з цистерн, де зберігаються вуглеводні, шляхом встановлення бар’єрів або контролюючого обладнання, наскільки це можливо.

•    Ми запроваджуємо План Управління Викидами Парникових Газів та Енергії з метою зменшення викидів парникових газів.  Також на постійній основі ми працюємо над варіантами удосконалення своєї діяльності.

•    В роботі на буровій ділянці ми використовуємо обладнання, що зменшує рівень викидів та/або чисті види палива, такі як двигуни на природному газі з метою зменшення загальної кількості викидів оксидів азоту, оксидів сірки та різних парникових газів, наскільки це обґрунтовано можливо та доступно на місцевих ринках.  

•    У всьому світі ми розробляємо свої активи з метою безперервної мінімізації спалювання або продування вуглеводнів як засобів утилізації, окрім випадків, де це обгрунтовано питаннями безпеки, в надзвичайних ситуаціях або з метою оцінки запасів.