Jump menu

«Шелл» в Україні

«Шелл» в Україні

Обрати іншу країну

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

•    У всьому світі ми співпрацюємо з місцевими спільнотами з метою розвитку місцевої економіки та покращення нашої діяльності.

•    У всьому світі, наскільки це практично доцільно, ми будуємо взаємовідносини та зустрічаємося з представниками місцевих спільнот, громадських організацій, місцевими органами влади, територіальними громадами, академіками, фахівцями та іншими зацікавленими сторонами, з метою надання відповідей на їхні запитання та розуміння місцевих умов.

Прислуховуючись до думки наших сусідів, ми визначаємо причини їх занепокоєння й вживаємо відповідних заходів.

•    У всьому світі ми оцінюємо соціальний та економічний вплив наших робіт на життя місцевих жителів, намагаючись зменшити його негативні наслідки та створити привабливі можливості.

•    У всьому світі ми використовуємо можливість навчати та наймати на роботу місцевих жителів, наскільки це практично доцільно.

•    У всьому світі ми визначаємо можливості для стратегічних інвестицій та партнерств у соціальному секторі.

•    У всьому світі ми намагаємося залучати місцевий бізнес до своєї діяльності з розробки та видобування, наскільки це обґрунтовано можливо.

•    У всьому світі ми намагаємося зрозуміти можливості місцевих підрядників та створюємо можливості для кваліфікованих, конкурентоспроможних місцевих постачальників.

•    Де це потрібно й практично можливо, ми складаємо й оприлюднюємо звіти з соціального та економічного впливу нашої діяльності.