Jump menu

«Шелл» в Україні

«Шелл» в Україні

Обрати іншу країну

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Корпоративна програма Goal Zero

Корпоративна програма «Мета Нуль» відображає прагнення «Шелл» проводити роботи, не завдаючи шкоди людям та уникаючи значних інцидентів. «Мета Нуль» базується на суворому дотриманні високих стандартів компанії, використанні численних захисних бар'єрів, жорстких стандартів навчання та перевірки знань, дотриманні новітніх методів у роботі й корпоративній культурі, яка вимагає від працівників, підрядників і відвідувачів зупиняти будь-які небезпечні дії.

•    У всьому світі у нас впроваджені обов’язкові "Правила, що рятують життя", спрямовані на захист безпеки працівників «Шелл» та підрядників та пропагування безпечного здійснення робіт.

•    У всьому світі ми дотримуємось суворих корпоративних стандартів щодо проектування свердловин і виробничих комплексів.  

•    У всьому світі ми застосовуємо Глобальні Стандарти Свердловин «Шелл», що охоплюють діяльність з буріння, закінчування та внутрішньо-свердловинні роботи. Сюди також входять комплексні вимоги щодо планування, будівництва та технічної підтримки свердловин.

•    У всьому світі, згідно з вимогами чинного місцевого законодавства, ми ділимося своїми проектами свердловин та схемами їх оснащення, операційними звітами, а також планами щодо захисту водоносних горизонтів.

•    У всьому світі перед початком буріння, геологічної розвідки чи промислової розробки, ми проводимо оцінку ризиків, що охоплює сфери охорони здоров’я, техніки безпеки та охорони довкілля з метою визначення та впровадження методів контролю задля зменшення ризиків. Результати оцінки ризиків задокументовуються та регулярно переглядаються та оновлюються.  

•    У всьому світі ми виконуємо комплексне проектування та спорудження свердловин, із застосуванням щонайменше двох бар’єрів на етапі проходження свердловини через питні водні горизонти з метою їх ізоляції від контакту з вуглеводневими продуктами, буровими розчинами та рідиною для гідророзриву.

•    У всьому світі «Шелл» проектує свердловини на основі розуміння місцевої геології та довкілля, в якому ми працюємо.  На нових ділянках геолого-розвідувальних робіт ми збираємо та оцінюємо існуючі геологічні та геофізичні дані відповідної ділянки, що знаходяться у відкритому доступі.  

•    У всьому світі при бурінні свердловини ми вивчаємо наявні дані (напр. дані про тиски, геологічні ризики, приповерхневий газ, розломи або іншу геологічну інформацію) з метою ведення безпечних робіт.  

•    У всьому світі ми проектуємо та застосовуємо нагнітальні свердловини відповідно до вимог місцевого законодавства. Перед початком буріння нагнітальної свердловини для утилізації відпрацьованих вод, ми обираємо та розглядаємо ділянку на основі наявних даних навколишніх ділянок, наявної геологічної та геофізичної інформації, а також розташування продуктивних нафтових та газових свердловин неподалік.  

•    У всьому світі ми перевіряємо цілісність об'єктів (башмаки обсадної колони, обсадні колони, цемент та гирлове обладнання), застосовуючи спеціальне обладнання для опресування та/або прилади-детектори на етапі будівництва свердловин та моніторинг на етапі видобування.  

•    У всьому світі ми не проводимо ГРП без випробування цілісності стовбура свердловини тиском.

•    У всьому світі, згідно з місцевим законодавством, ми оприлюднюємо дані про хімреагенти, що використовуються у рідині для проведення гідророзриву (в рамках дозволеного нашими постачальниками), та підтримуємо законодавчі вимоги щодо обов'язкового оприлюднення такої інформації постачальниками.

•    Ніде в світі «Шелл» не застосовує дизельні нафтопродукти в рідинах для ГРП.

•    Ми утримуємо видобуті вуглеводні та бурові рідини на нафтовій основі у  ємкостях з подвійним захистом, а саме: перекриттям, обваловкою, або подвійними стінками.

•    Ми знаходимось в процесі відмови від використання земляних амбарних систем на бурових майданчиках для первинного зберігання видобутих вуглеводнів й бурових рідин на нафтовій основі.

•    Ми використовуємо подвійний захист в земляних амбарних системах для зберігання видобутої води після її відокремлення. Рідко, якщо місцевим законодавством заборонене використання ізоляції амбарів, ми дотримуємося такої норми.

•    У всьому світі роботи здійснюються кваліфікованим персоналом, що пройшов відповідне навчання. Ми також проводимо регулярні перевірки дотримання правил техніки

•    безпеки в усіх виробничих процесах та системах управління.

•    У всьому світі для свого технічного персоналу ми застосовуємо відповідні комплексні програми технічного навчання, сертифікації та оцінки компетентності.  

•    У всьому світі, в рамках Системи Управління Охороною Здоров’я, Технікою Безпеки та Охороною Довкілля, ми здійснюємо структурний, систематичний перегляд цілісності своїх активів з метою визначення та врахування потенційних ризиків, переглядаємо плани дій в надзвичайних ситуаціях та управління ризиками.

•    У всьому світі для нових активів та суттєвих модифікацій існуючих, ми здійснюємо перегляд технологічної безпеки з метою недопущення інцидентів, що супроводжуються випадковим вивільненям енергії або шкідливих речовин. Перевірка технологічної безпеки існуючих об'єктів здійснюється принаймні один раз на п'ять років.  Ми управляємо ризиками, визначеними під час перевірок технологічної безпеки, та переглядаємо такі ризики принаймні щорічно.

•    У всьому світі між операційними підрозділами ми маємо налагоджений процес обміну результатами інцидентів стосовно технологічної безпеки, про які стало відомо, спрямований на визначення потенційно шкідливих умов та можливостей їх запобігання.

•    У всьому світі, з метою перевірки того, як ми управляємо ризиками для існуючих активів, включаючи безпеку, довкілля, операційні та технологічні ризики, ми застосовуємо систему щорічного аналізу діяльності.

•    У всьому світі у нас існують плани дій в надзвичайних ситуаціях, що враховують місцеве середовище та дають нам змогу швидко та ефективно реагувати на надзвичайні події.  Такі плани, з-поміж іншого, описують план дій для запобігання розливів та їх локалізації в межах майданчика.

•    У всьому світі у нас існує координована програма інвестицій в новітні технології з метою вдосконалення буріння, оснащення та ремонту свердловин, у т.ч. ГРП. Ми інвестуємо в нові технології, щоб зробити роботи безпечнішими та економічно привабливішими, та/або зменшити об'єми води, яку ми застосовуємо для ГРП.