ЗНАЙОМСТВО З ШЕЛЛ

Шелл в Україні

Шелл працює в Україні, починаючи з 1992 року. Компанія веде свою діяльність у таких напрямках: геологорозвідка та видобуток вуглеводнів, маркетинг газу та паливно-мастильних матеріалів, а також будівництво та експлуатація мережі АЗС. Наші офіси знаходяться у Києві.

Наші цінності

Наші основні цінності, якими є чесність, порядність та повага до людей, лежать в основі Загальних Принципів Діяльності «Шелл».

Наша діяльність в Україні

Шелл розглядає Україну як країну з значним економічним потенціалом та прагне розширити тут свою діяльність, беручи за основу конструктивні взаємовідносини, побудовані на спільних інтересах.

Шелл в Україні здійснює свою діяльність у напрямках геологорозвідки та видобутку вуглеводнів, маркетингу газу та паливно-мастильних матеріалів а також будівництва й експлуатації мережі АЗС.

Як партнер вибору для України, Шелл вірить у побудову взаємовигідних партнерств з українськими компаніями, щоб допомогти покращити енергетичну самодостатність країни, шукати та розробляти важкодоступні вуглеводневі ресурси, надавати високоякісний товар споживачам, впроваджувати передові технології та заохочувати інновації.

 Сьогодні в компаніях «Шелл» в Україні працевлаштовано приблизно 2 тисячі працівників, більшість з яких - українці.

Шелл у всьому світі

Шелл у світі

Компанія Royal Dutch Shell була заснована у 1907 році, хоча наша історія починається ще з першої половини 19 століття з невеликого магазину в Лондоні, де родина Семюель продавала морські мушлі.

Сьогодні компанія «Шелл» є однією з найбільших світових енергетичних компаній, в якій працює приблизно 94 000 співробітників і яка здійснює свою діяльність у більш ніж 70 країнах. Наша штаб–квартира розташована в місті Гаага, Нідерланди, а нашим головним виконавчим директором є Бен ван Берден. Головною компанією групи «Шелл» є Royal Dutch Shell plc, яку було створено та зареєстровано в Англії та Уельсі.

Наша стратегія спрямована на зміцнення наших позицій як лідера в галузі нафтової і газової промисловості, одночасно допомагаючи задовольнити світовий попит на енергію у відповідальний спосіб. Принципи безпеки та охорони навколишнього середовища і соціальної відповідальності лежать в основі нашої діяльності.

Дізнайтеся більше про нашу історію від 1833 року і до сьогодення

Наша мета

Компанія "Шелл" має на меті досягнення прогресу завдяки рішенням, що забезпечать більшу кількість екологічно чистої енергії. Ми гадаємо, що підвищення життєвого рівня населення Землі, кількість якого постійно збільшується, у прийдешніх роках, вірогідно, продовжуватиме стимулювати потребу в енергії, зокрема в нафті й газі. Водночас, зміни у сфері технологій та необхідність у вживанні заходів щодо кліматичних змін обумовлюють поточний перехід до низьковуглецевої енергетичної системи й системи, яка передбачає декілька джерел енергії.

У противагу цим обставинам ми ставимо амбітну мету:

створення всесвітнього інвестиційного проекту. Ця мета передбачає збільшення вільного грошового потоку та приріст прибутку акціонерів завдяки чіткій програмі фінансового розвитку та гнучкому портфелю;
прагнення до енергетичної трансформації для задоволення потреби суспільства в більшій кількості екологічно чистої енергії, зручної у використанні та конкурентоспроможної;
укріплення високого ступеня довіри суспільства задля здійснення нашої діяльності та співпраці із суспільством завдяки принципу спільних цінностей у межах нашої діяльності.
Успіх нашої компанії на шляху до амбітної мети залежить від того, що ми можемо протиставити конкуруючим силам. Ми невпинно вивчаємо кон’юнктуру на світовій арені — ринки, основоположні економічні обставини, політичні, соціальні та екологічні фактори, які її формують, — із метою проведення аналізу змін конкуруючих сил і бізнес-моделей.

Ми невпинно прагнемо до вдосконалення ефективності роботи нашої компанії з огляду на здоров’я, безпеку, надійність, довкілля й результативність активів.

Наша команда

Без людей, причетних до справи нашої компанії, успішна реалізація стратегії Шелл та стала ефективність бізнес-діяльності у довгостроковій перспективі стають неможливими. Конкурентоспроможності за обставин постійного розвитку енергетики можливо досягти тільки завдяки професіоналам, які володіють певними повноваженнями й разом працюють у безпечних умовах.

Дізнайтеся більше про етнокультурне різноманіття і недопущення дискримінації в компанії Шелл

Різноманітність у штаті працівників та інклюзивність робочих умов являють собою ключову складову нашого успіху і приводять до ще більш значущих інновацій і рішень у галузі енергетики. Ми вважаємо, що різноманітні команди під керівництвом лідерів, які зважають на принцип інклюзивності, демонструють вищу ефективність бізнес-діяльності та кращі характеристики безпеки.

Дізнайтеся більше про кар'єрні можливості в Шелл

Компанія "Шелл" у 2017 році

Понад 70 країн світу є полем нашої діяльності.

86 000 — середня кількість працівників.

66 млн тонн зрідженого природного газу ми реалізуємо за рік.

У 21 нафтопереробному заводі ми володіємо пакетом акцій.

3,7 млн барелів нафтового еквівалента ми виробляємо щодня.

Завантажте нашу брошуру з проектами «Створюй» (Create)

Фінансові показники за 2017 рік

Загальна сума прибутку: 305,2 млрд дол. США.

Чистий прибуток: 13,4 млрд дол. США.

Інвестиції капіталу: 24 млрд дол. США.

Інвестиції в дослідження та розвиток: 922 млн дол. США.

Основні факти про сталий розвиток компанії в 2017 році

111 млн дол. США ми інвестували в доброчинні соціальні організації по всьому світу. Із них:

  • приблизно 54 млн дол. США ми витратили на місцеві програми розвитку спільнот, допомогу після стихійних лих, освітні програми, програми безпеки на дорозі, охорони здоров’я та біорізноманіття;
  • приблизно 57 млн дол. США ми витратили на міжнародні програми — доступність енергії, покращення навичок працівників місцевих підрозділів, підтримку підприємств, освіту в галузі точних наук.

За нашими підрахунками практично 107 млн дол. США загальної суми соціальних інвестицій у 2017 р. отримали країни-учасники програми розвитку ООН індексу людського розвитку 2016. У цих країнах валовий внутрішній продукт на одну людину становить менше 15 000 дол. США на рік. Значна підтримка також надається у формі добровільної роботи працівників компанії "Шелл" та пожертвувань у вигляді обладнання.

Більше в розділі «Про нас»

Чим ми займаємося

Шелл — це міжнародна енергетична компанія, що має на меті задоволення зростаючої потреби світу в рішеннях, які б забезпечували більшу кількість екологічно чистої енергії, базуючись на принципах економічної, екологічної та соціальної відповідальності.

Наші цінності

Наші загальні принципи діяльності і кодекс ділової етики допомагають кожному співробітнику компанії "Шелл" діяти у відповідності до наших цінностей.

Вас також може зацікавити

Енергетичне майбутнє

Ми використовуємо наші вміння, технології та інновації для того, щоб в повному обсязі забезпечити зростаюче населення екологічно чистою енергією.

Вакансії

З’ясуйте, який вплив ви могли б мати у Shell.

Сталий розвиток

Сталий розвиток в "Шелл" означає постачання енергії у відповідальний спосіб для задоволення зростаючих світових потреб.