Сталий розвиток має важливе значення для успішності нашого бізнесу і нашої ролі в суспільстві. Тому ми працюємо з повагою до людей, дотримуючись високих стандартів безпеки і захисту навколишнього середовища.

Наш підхід до сталого розвитку полягає у наступному:

1. Ведення безпечної, ефективної, відповідальної і прибуткової діяльності

Безпека і повага до людей – наших співробітників, підрядників і сусідів – лежать в основі нашої діяльності. Ми застосовуємо міжнародні стандарти, процеси та інструменти для забезпечення безпеки, захисту навколишнього середовища та взаємодії з місцевими спільнотами. Ми прагнемо постійно покращувати нашу діяльність задля запобігання можливих інцидентів, а також для визначення, уникнення (де це можливо) і мінімізації несприятливих екологічних та соціальних наслідків впливу наших робіт. Ми надаємо інформацію про нашу діяльність у щорічному звіті про сталий розвиток

2. Надання більше переваг від нашої діяльності

Ми плануємо нашу діяльність на довгострокову перспективу і прагнемо покращити життя місцевих громад, у яких ми працюємо, і суспільства в цілому. Наша компанія сприяє розвитку місцевої економіки, створюючи нові робочі місця, співпрацюючи з місцевими постачальниками і допомагаючи покращити промислові стандарти, а також сплачуючи податки та інші обов’язкові платежі. Ми підтримуємо соціальні проекти з урахуванням потреб місцевих громад.

3. Формування більш сталого енергетичного майбутнього

Для досягнення більш сталого енергетичного майбутнього виникає пореба в трансформації енергетики, яка не тільки дозволить суспільству знизити рівень викидів в атмосферу і вжити заходів щодо змін клімату, але й створити додаткові економічні та соціальні переваги для кожного з нас. Така амбітна мета потребує змін щодо способів отримання, використання та надання доступу до енергетичних ресурсів більшій кількості людей, одночасно знижуючи кількість викидів. Завдання цілком здійсненне, але потребує виважених дій і довгострокового плану заходів. Шелл – зацікавлений і перспективний учасник цього переходу. Ми будемо брати учать у перспективних нафтогазових проектах, а також у галузі низьковуглецевих технологій і відновлюваних джерел енергії. Проте, для суспільства в цілому існує необхідність реагувати на виклик змін клімату. Ми підтримуємо співпрацю бізнесу, органів державної влади і громадськості з метою формування більш сталого енергетичного майбутнього.
Ми братимемо участь у комерційних проектах, проектах нафтогазової галузі, а також у галузі низьковуглецевих технологій і відновлюваних джерел енергії. Але необхідність реагувати на кліматичні зміни існує для суспільства в цілому. Ми пропагуватимемо співпрацю комерційних підприємств, влади й суспільства із метою створення чіткої перспективи сталого розвитку енергетики.

Трикутник, що показує 3 рівні підходу компанії "Шелл" до сталого розвитку Рівень 1: ведення безпечної, ефективної, відповідальної і прибуткової діяльності; Рівень 2: розширення переваг в межах нашої діяльності; Рівень 3: формування більш сталого енергетичного майбутнього.

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ООН

17 Цілей сталого розвитку ООН (ЦСР) спрямовані на вирішення найбільш серйозних світових проблем. Ми підтримуємо Цілі сталого розвитку та прагнемо відігравати власну роль у наданні допомоги урядам та країнам у їх досягненні.

Хоча саме уряди несуть відповідальність за визначення пріоритетності та впровадження підходів відповідно до Цілей сталого розвитку, все-таки для виконання цих завдань необхідна абсолютна взаємодія та колективні зусилля з бізнес спільнотою та громадянським суспільством.

Усі цілі актуальні для «Шелл», адже компанія відіграє важливу роль у підтримці цих амбіційних планів.

Три цілі, щодо яких, на нашу думку, ми можемо зробити найбільший внесок завдяки стратегії зміцнення нашої позиції як провідної енергетичної компанії, що забезпечує постачання нафти, газу та низьковуглецевої енергії в умовах трансформування енергетичної системи світу, викладені в нашомуЗвіті про сталий розвиток: ЦСР 7, 8 та 13.

Крім того, ми також можемо сприяти досягненню інших цілей сталого розвитку, наприклад, завдяки стратегіям та практичним методам роботи, які ми застосовуємо, партнерським зв’язкам та співпраці, в яких ми беремо участь, та соціальним інвестиціям, які ми здійснюємо.

Більше в розділі «Сталий розвиток»

Навколишнє середовище

"Шелл" забезпечує енергію відповідальним шляхом, допомагаючи світу рухатись в напрямку майбутнього, в якому використання енергії матиме мінімальний вплив на нашу планету.

Суспільство

Ми намагаємося бути хорошим сусідом, де б ми не працювали, роблячи свій внесок у добробут прилеглих населених пунктів.