Сталий розвиток має важливе значення для успішності нашого бізнесу і нашої ролі в суспільстві. Тому ми працюємо з повагою до людей, дотримуючись високих стандартів безпеки і захисту навколишнього середовища.

Наш підхід до сталого розвитку полягає у наступному:

1. Ведення безпечної, ефективної, відповідальної і прибуткової діяльності

Безпека і повага до людей – наших співробітників, підрядників і сусідів – лежать в основі нашої діяльності. Ми застосовуємо міжнародні стандарти, процеси та інструменти для забезпечення безпеки, захисту навколишнього середовища та взаємодії з місцевими спільнотами. Ми прагнемо постійно покращувати нашу діяльність задля запобігання можливих інцидентів, а також для визначення, уникнення (де це можливо) і мінімізації несприятливих екологічних та соціальних наслідків впливу наших робіт. Ми надаємо інформацію про нашу діяльність у щорічному звіті про сталий розвиток

2. Надання більше переваг від нашої діяльності

Ми плануємо нашу діяльність на довгострокову перспективу і прагнемо покращити життя місцевих громад, у яких ми працюємо, і суспільства в цілому. Наша компанія сприяє розвитку місцевої економіки, створюючи нові робочі місця, співпрацюючи з місцевими постачальниками і допомагаючи покращити промислові стандарти, а також сплачуючи податки та інші обов’язкові платежі. Ми підтримуємо соціальні проекти з урахуванням потреб місцевих громад.

3. Формування більш сталого енергетичного майбутнього

Для досягнення більш сталого енергетичного майбутнього виникає пореба в трансформації енергетики, яка не тільки дозволить суспільству знизити рівень викидів в атмосферу і вжити заходів щодо змін клімату, але й створити додаткові економічні та соціальні переваги для кожного з нас. Така амбітна мета потребує змін щодо способів отримання, використання та надання доступу до енергетичних ресурсів більшій кількості людей, одночасно знижуючи кількість викидів. Завдання цілком здійсненне, але потребує виважених дій і довгострокового плану заходів. Шелл – зацікавлений і перспективний учасник цього переходу. Ми будемо брати учать у перспективних нафтогазових проектах, а також у галузі низьковуглецевих технологій і відновлюваних джерел енергії. Проте, для суспільства в цілому існує необхідність реагувати на виклик змін клімату. Ми підтримуємо співпрацю бізнесу, органів державної влади і громадськості з метою формування більш сталого енергетичного майбутнього.
Ми братимемо участь у комерційних проектах, проектах нафтогазової галузі, а також у галузі низьковуглецевих технологій і відновлюваних джерел енергії. Але необхідність реагувати на кліматичні зміни існує для суспільства в цілому. Ми пропагуватимемо співпрацю комерційних підприємств, влади й суспільства із метою створення чіткої перспективи сталого розвитку енергетики.

Трикутник, що показує 3 рівні підходу компанії "Шелл" до сталого розвитку Рівень 1: ведення безпечної, ефективної, відповідальної і прибуткової діяльності; Рівень 2: розширення переваг в межах нашої діяльності; Рівень 3: формування більш сталого енергетичного майбутнього.

Більше в розділі «Сталий розвиток»

Навколишнє середовище

"Шелл" забезпечує енергію відповідальним шляхом, допомагаючи світу рухатись в напрямку майбутнього, в якому використання енергії матиме мінімальний вплив на нашу планету.

Суспільство

Ми намагаємося бути хорошим сусідом, де б ми не працювали, роблячи свій внесок у добробут прилеглих населених пунктів.