Ваші персональні дані

Ми хотіли б повідомити вам про збір ваших персональних даних компанією або компаніями з групи компаній Shell («Shell»), про те, для яких цілей вони зібрані, та про ваші права щодо цього. Виберіть необхідне (-і) Сповіщення про конфіденційність з наведених нижче.

Ці Сповіщення про конфіденційність можуть бути доповнені місцевими/додатковими сповіщеннями. Ці Сповіщення також доступні місцевими мовами (у відповідних випадках) на веб-сайтах Shell відповідної країни.

Не вагаючись звертайтеся до нас, якщо у вас виникли питання або проблеми, пов’язані з обробкою ваших персональних даних. Контактні дані вказано у відповідному Сповіщенні про конфіденційність нижче, а також на веб-сайті Shell країни вашого місцезнаходження.

 

Автомобіліст, клієнт програми лояльності, користувач додатку Shell

Інформація для осіб, які є чи були роздрібними клієнтами, учасниками програми лояльності Shell, відвідувачами веб-сайту Shell та/або користувачами цифрового додатку Shell.

Кандидат на вакансію

Інформація для осіб, які подають заявку на роботу, відвідують події, пов’язані з добором персоналу, або проходять оцінку в Shell.

Корпоративний клієнт, постачальник, партнер або інвестор

Інформація для фізичних осіб, пов’язаних з нашими корпоративними клієнтами, постачальниками, діловими партнерами, зацікавленими сторонами та/або інвесторами.

Поточний або колишній співробітник, підрядник або утриманець співробітника Shell

Інформація для осіб, які є або були співробітниками, практикантами або індивідуальними підрядниками, а також утриманцями співробітників Shell.